UA-16322392-1
 
Ве молиме прочитајте ги внимателно условите и правилата пред да ги користите сервисите на сајтот vitamini.mk. Ако не се сложувате со нашите услови, Ве молиме да не го користите истиот. Ви препорачуваме повремено да ја проверувате страната за одредени промени.
vitamini.mk интернет сајтот може да се користи без никакви надокнади за користењето, а во согласност со овде наведените услови и правила.
Со користњето на интернет продавницата на сајтот vitamini.mk се обврзувате да ги почитувате следниве услови и правила.
Условите за купување на производи преку интернет продавницата на vitamini.mk се дефинирани со следниве параметри: нарачка, подготовка, испорака, плаќање, рекламација. Испорачателот на производите Тримекс Дооел Скопје преку својата интернет продавница овозможува купување на производи кои се наоѓаат во неговата понуда. Сите цени се изразени во македонската национална валута – денари со вклучен ДДВ.
Производите се нарачуваат по електронски пат со селектирање на одреден производ и додавање во потрошувачката кошничка. Производите се сметаат за нарачани во моментот кога купувачот ќе избере, нарача и го потврди плаќањето. Тримекс Дооел се обврзува да ги испорача сите нарачани производи кои за време на испораката ги има во магацин. Доколку не е во можност да испорача било кој од нарачаните производи, има должност да го контактира корисникот телефонски или преку e-mail.
Цените на производите се со вклучен данок на додадена вредност (ДДВ) од 5%. Цените на производите не се менуваат во времето помеѓу нарачка и приемот на производот. Вие ја плаќате цената што може да се види на производ во времето на нарачка на производот.
Нарачаните производи ќе бидат соодветно спакувани во специјалнен пакет за да истите не бидат оштетени за време на транспортот. Купувачот е должен при превземањето на нарачката да ја провери од евентуалните оштетувања и веднаш да ја рекламира. Во спротивно не се превзема никаква одговорност по однос на рекламацијата за испорака на производите.
Купувачот се обврзува да го плати износот за испорачаните производи со дебитна или кредитна картичка на самиот сајт.
Електронско плаќање можете да извршите веднаш од нашата веб страница со дебитни и кредитни картички од сите домашни и странски банки:

plakanje1plakanje4plakanje3plakanje2

Електронското плаќање е поддржано од Комерцијална Банка АД Скопје, а безбедноста и верификацијата на податоците ја гарантира

nacinplakanje

Сите порачки ги испраќаме веднаш по банкарската евиденција на Вашата уплата.

За да се регистрирате на нашата интернет страна треба да го пополните формуларот даден на vitamini.mk
Купувачот ја сноси одговорноста за точноста и потполноста на внесените податоци при регистрацијата. Доколку дојде до промени на поедини податоци кои ги имате внесено при регистрацијата, должни сте да го ажурирате вашиот профил како би не информирале за настанатите промени.

При самата регистрација во нашите интернет продавници должни сте да креирате корисничко име и лозинка која треба да ја зачувате само за себе и да не ја давате на други лица. Одговорни сте за сите акции и нарачки кои се нарачани со вашето име и лозинка. Ако знаете или ако ce сoмневате дека уште некој друг ја знае Вашата лозинка, должни сте да не известите за тоа во нашиот Контакт центар на тел. 02 32 46 000, моб: 075 277 891 или писмено преку e-mail: info@trimeks.com.mk
Доколку постои било каква сомнителност за некаков пропуст во сигурноста Тримекс Дооел има право од Вас да бара да ја промените лозинката или може да го блокира Вашиот кориснички профил.

Надворешни услуги

Услугите кои Ви ги овозможува Тримекс Дооел интернет продавницата не ги вклучуваат трошоците што ги сносите користејќи ја компјутерската опрема и услугите за пристап на нашите страни. Тримекс Дооел не е одговорен за трошоците за телефонот или било кои други трошоци кои може да настанат.

Интелектуална сопственост

Содржината на vitamini.mk интернет продавницата е заштитена и Тримекс Дооел го има еднинственото право за нејзино користење. За секое комерцијално користење на содржината од vitamini.mk мора предходно да добиете одобрение и да не контактирате на e-mail: info@trimeks.com.mk

Достапност

Иако Тримекс Дооел настојува да Ви ја даде најдобрата понудена услуга, Тримекс Дооел не може да гарантира дека услугите на www.vitamini.mk ќе одговараат на Вашите потреби. Тримекс Дооел исто така не може да гарантира дека услугите ќе бидат без грешки. Доколку дојде до такво нешто Ве молиме да се јавите во нашиот Контакт центар 02 32 46 000 или на e-mail info@trimeks.com.mk како истата би ја отстраниле во најбрз можен период. Пристапот до www.vitamini.mk понекогаш може да биде недостапен поради работа и одржување на истиот или воведување на нови содржини.

Други интернет страни

vitamini.mk може да има вклучено врски (линкови) до други интернет страни. Содржините на тие страни се надвор од контролата на Тримекс Дооел и затоа не сме одговорни за содржината на тие страни.

Огласување

Делот од vitamini.mk на Тримекс Дооел е одговорен за огласувањата во делот на маркетингот и за содржината која треба да биде во согласност со законските норми и правила. Тримекс Дооел не е одговорен за било какви погрешки и неправилности во делот на документацијата од маркетинг кампањата.

Наплата: 

  • Која е минималната вредност на нарачката?

Вашата нарачка мора да биде поголема од 500.00 МКД.

  • Дали има доплата за испораката?

Цената за испораката е 50 денари. За нарачка над 1.500 денари, испораката е бесплатна.

  • Кои методи на плаќање ги прифаќате?

Плаќање преку интернет: Прифаќаме плаќање со следниве кредитни картички: MasterCard, Maestro, VISA.

За успешно купување потребно е да го одберете типот на картичка кој го поседувате и во полето “Сопственик на картичка” да се впише Името и Презимето кое се наоѓа на картичката. Во полето “Број на картичка” да се впише бројот на картичката кој се наоѓа на предната страна и во полето “Датум на истекување на картичката” да се впише датумот на истекување на картичка.

Испорака:

  • Што ќе се случи доколку ја пропуштам испораката?

Доколку не сте дома или во Вашата канцеларија, во времето на испорака, поштарот ќе се обиде да Ви телефонира. Ако не може да Ве добие ќе ви оставиме картичка со наведеното време во кое сме биле кај Вас и ќе побараме да не контактирате што е можно побрзо на телефон во Конаткт центарот или на телефонот наведен на картичката.

Нарачка:

Дали можам да нарачам по телефон?

Не. Сервисот на vitamini.mk функционира исклучиво преку интернет.

Каде можам да ги најдам деталите за мојата нарачка?

Информации за Вашите нарачки се наоѓаат во линкот МОЈ ПРОФИЛ и потоа во линкот ПРЕТХОДНИ НАРАЧКИ.

Како знам дека нарачката ми е правилно направена?

На крајот на Вашиот процес на купување ќе ви биде прикажана страна која ќе бара од вас да ја потврдите нарачката. Исто така ќе добиете и електронска пошта (e-mail) od vitamini.mk во која ќе ги добиете сите детали од нарачката и потврда на истата.

Забелешка: Може да се случи некои наши корисници да не ја добијат потврдата на нивната нарачка преку електронска пошта заради spam филтерите на нивните (e-mail) сервери.

Кога е последниот момент до кога можам да направам измени на мојата нарачка?
Вие можете да правите измени и откажувања на вашите нарачки пред да се изврши наплата преку интренет од картичка. Доколку имате дополнителни прашања во врска со ова, можете да не контактирате.

Како да ги изменам податоците за испорака?
1. Кликнете на МОЈ ПРОФИЛ
2. Кликнете на СМЕНИ во полето со лични податоци
3. Направете ја измената во рубриката за АДРЕСА
Ве молиме да ја смените адресата пред да ја комплетирате нарачката, во спротивно Вашата нарачка ќе биде испорачана на старата адреса.

Како да знам дали испорачувате во мојата област?
При Вашата регистрација како нов корисник, ќе бидете замолени да одберете од листата на реони во кои се наоѓа вашата адреса. Во моментов испораката ја вршиме само во границите на Република Македонија.

Што доколку ја заборавам својата лозинка?
1. Кликнете на НАЈАВИ СЕ
2. Во рубриката ЗАБОРАВЕНА ЛОЗИНКА внесете го Вашиот e-mail
3. Кликнете на линкот ПРАТЕТЕ МИ ЈА ЛОЗИНКАТА. Вашата лозинка ќе ја добиете во кратко време на вашиот e-mail.
Забелешка: Може да се случи некои наши корисници да не ја добијат лозинката преку електронска пошта заради spam филтерите на нивните (e-mail) сервери.

Што доколку сакам да ја сменам својата лозинка?
1. Пријавете се на www.vitamini.mk со старата лозинка
2. Кликнете на МОЈ ПРОФИЛ
3. Во полето ЛОЗИНКА кликнете на СМЕНИ ЈА ЛОЗИНКАТА
4. Пополнете ги полињата со стара лозинка, нова лозинка,и повторете ја новата лозинка
5. Кликнете на СМЕНИ